TECHNICKÉ RIEŠENIA K PROBLEMATIKE GDPR


Zameriavame sa na samotné technické opatrenia vyplývajúce z GDPR.  Ponúkame  riešenie, vďaka ktorým splníte technické požiadavky o evidencii incidentov, ich hlásenia a celkové zabezpečenie dat.